Commit Graph

10 Commits (main)

Author SHA1 Message Date
Boris ca8cb2950f Un peu de refactoring 2022-11-17 16:53:09 +01:00
Boris 8b0b245c34 La fucking biourotique 2022-11-15 17:02:53 +01:00
Boris e7841d40de La Bureautique se meurt 2022-10-31 21:40:42 +01:00
Boris c7c6598a52 La Bureautique refactorise ta mère 2022-10-31 20:12:51 +01:00
Boris 942b41fd24 La Bureautique est l'alpha et l'omega 2022-10-28 13:50:49 +02:00
Boris 1bd4554893 themes 2022-10-26 13:08:25 +02:00
Boris 5917c74e4e La Bureautique tue tout 2022-10-24 19:14:58 +02:00
Boris a2e2d4583f La Bureautique, c'est mieux que le gin tonic. 2022-10-24 14:16:30 +02:00
Boris 08d55f366b La Bureautique est maîtresse de l'univers 2022-10-22 18:36:09 +02:00
Boris 833b9147c1 La Bureautique vaincra. 2022-10-21 21:26:41 +02:00