Commit Graph

29 Commits

Author SHA1 Message Date
qo-op b86e63ee61 command line command 2021-03-03 15:33:07 +01:00
qo-op a35be1f782 readme 2021-02-25 13:17:32 +01:00
qo-op afd1279ef1 Please Readme 2021-02-25 13:16:49 +01:00
qo-op 04d1ec48ea README 2021-02-25 13:14:39 +01:00
qo-op 698a7cd667 Programmation BASH 2021-02-23 20:50:54 +01:00
qo-op bd3e5ef140 hummm 2021-02-22 02:17:21 +01:00
qo-op a0511d2119 IPNS code publish 2021-02-20 16:27:29 +01:00
qo-op acca2b2fb2 /// 2021-02-20 01:38:13 +01:00
qo-op f2ed48acbd bash <(wget -qO- https://git.p2p.legal/axiom-team/astrXbian/raw/branch/master/install.sh) 2021-02-18 15:28:09 +01:00
qo-op bafd3ed0bf Gchange.fr 2021-02-18 15:20:17 +01:00
qo-op 8c8f3eac85 wget -O - https://git.p2p.legal/axiom-team/astrXbian/raw/branch/master/install.sh | bash 2021-02-18 15:05:22 +01:00
qo-op 7f66c10c84 Surcouche logicielle P2P Debian (Essaim IPFS/Gchange+) 2021-02-18 13:11:07 +01:00
qo-op 2fd05f4d8c astroport/KODI 2021-02-18 13:06:20 +01:00
qo-op 42a9a06a65 extension "Zen TAG" + XZUID 2021-02-18 12:58:48 +01:00
qo-op de054ee228 extension "Zen TAG" 2021-02-18 12:57:23 +01:00
qo-op 101179ead5 GCHANGE / CESIUM FIrefox plugin links 2021-02-18 12:27:33 +01:00
qo-op 12999ffe88 BIENVENUE 2021-02-18 00:39:21 +01:00
qo-op 4297df4f7d Vidéo Club pair à pair entre amis 2021-02-17 17:06:51 +01:00
qo-op abc958ab08 + de détails 2021-01-12 18:35:22 +01:00
qo-op d60021a51c some fixing 2021-01-11 22:33:23 +01:00
qo-op af3788af1d venom-xbmc-addons 2021-01-11 18:11:37 +01:00
qo-op 4d53f3293c Astroport Technology demonstration for Xbian.org / Vstream plugin 2021-01-11 17:42:04 +01:00
qo-op f10bb56444 beta stage rewrite 2020-12-15 13:27:32 +01:00
qo-op d9039dee4c better 2020-12-13 20:33:21 +01:00
qo-op 75e011ee66 wget install 2020-12-13 20:29:32 +01:00
qo-op 6b579d9347 Xbian + IPFS + Monnaie Libre 2020-12-12 05:21:25 +01:00
qo-op 1358b2bb1e Xbian + IPFS 2020-12-12 05:20:34 +01:00
qo-op 08c50eb478 astrXbian is a seed for Web5D 2020-12-09 02:19:07 +01:00
qo-op 76a101b9d9 Initial commit 2020-12-09 02:15:18 +01:00